johan_kallnas2
ARKITEKT
JOHAN KJELLNÄS
TENGBOM

med glädje och mycket omsorg…

…HAR VI RITAT ETT NYTT LANDMÄRKE PÅ TROSSÖ I KARLSKRONA.
Byggnaden är ett så kallat punkthus där lägenheterna organiseras runt ett trapphus. En av fördelarna med denna byggnadstyp är att lägenheterna får dagsljus och utblickar i flera väderstreck. Olika lägenhetstyper i varierande storlek på totalt arton lägenheter ger dessutomstor variation. Gatufasader mot norr och öster är stadsmässigt strikta. Gårdsfasaderna i soligt sydvästläge är däremot mer artikulerade med stora fönsterytor och uteplatser på balkonger eller terrasser med underbar utsikt. Huset är klätt med mycket hållbara traditionella material i en modern form: fasadtegel av glaserat nyanserat skärmtegel, sockelvåning i granitkeramik samt guldanodiserad plåt och räcken av helglastyp. I god arkitektur förenas estetik med funktion och teknik till en raffinerad helhet. Där hittar vi hållbara och trivsamma hem med stark och mogen karaktär. Det är inte alltid förutsättningar finns för att nå denna kvalitet men i utformningen av Nordstjärnan har det varit en självklarhet.